Bestyrelse

Formand
Astrid Elbek – astridelbek@gmail.com

Øvrige medlemmer
Jesper Simonsen – repsej68@hotmail.com
Mikael Juul Larsen – mikael@fondenvoxhall.dk
Peter Rønnow – peter.roennow@dk.dlapiper.com
Ricco Andie Jensen – mono@mono.dk
Wenche Strømnes – wst@bettermeetings.as