Bestyrelse

Formand
Astrid Elbek – ae@musikkons.dk

Næstformand
Signe Lund Hansen – signe@frontloberne.dk

Øvrige medlemmer
Jacob Danielsen – mail@jacobd.dk
Franka Abrahamsen – franka@franka.dk
Ricco Andie Jensen – mono@mono.dk
Anders Pedersen – a.p.soup@gmail.com
Mona Juul – mju@envision.dk
Martin Budde – budde@fondenvoxhall.dk